Chợ Phiên San Thàng

Chợ phiên San Thàng nơi hội tụ những sắc mầu văn hóa lâu đời của đồng bào các dân tộc Tày, Mông, Dao, Giáy, Lự… Tới chợ đồng bào nơi đây không chỉ để mua bán, trao đổi hàng hoá mà còn tới để hẹn hò, hay say cái men say của núi rừng Tây Bắc.